Hur kan vi förebygga våld?

Att förebygga våld har länge varit ett underutvecklat område i Sverige. Vilka konkreta steg behöver tas för att bygga upp ett fungerande preventionsarbete för barn och unga?
Framsida på handboken "Inget att vänta på".

– Nu är det dags att vi gemensamt flyttar fram positionerna i Västra Götalands län, säger Sophie Nilsson, utvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland som tillsammans med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) anordnar ett frukostseminarium om våldsförebyggande arbete.

I januari lanserade Män för Jämställdhet, MUCF och Unizon (tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) en gemensam handbok ”Inget att vänta på”. Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige.

Under frukostseminariet presenteras Västra Götalands jämställdhetsstrategi samt Borås stads och Män för Jämställdhets påbörjade arbete för att bygga en strukturerad våldsprevention med skola och närsamhälle som arenor. Män för Jämställdhet leder en workshop om handbokens innehåll samt presenterar grunderna i hur våld kan förebyggas utifrån ett genus- och folkhälsovetenskapligtperspektiv för barn och unga.

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

Tid: Fredagen den 20 mars kl. 8.30 – 10.30

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18