Stora invigningsdagen vid Hornborgasjön

Det är både spännande och festliga tider vid Hornborgasjön! Den 21 mars invigs inte bara transäsongen utan också en ny utställning på Trandansen och naturum Hornborgasjön som har genomgått en total förvandling invändigt.
Hornborgasjön. Foto: Kent-Ove Hvass

Dagens festligheter inleds med invigning av transäsongen och den nya utställningen på Trandansen kl. 10.00. Ordförande i Skövde Fågelklubb och utställningens bildredaktör Kent-Ove Hvass håller tal och den lokala sångerskan Amina Johansson bjuder på vårtoner. Det bjuds även på tranguidningar och tipspromenader under dagen.

Efter invigningen av transäsongen flyttar firandet över till naturum Hornborgasjön, som invigs kl. 14.00. Landshövding Lars Bäckström och Naturvårdsverkets generaldirektör Eva Thörnelöf håller tal. Västgöta Nations Manskör förgyller invigningen med sång.

Under dagen bjuds det på visningar i den nya utställningen och naturums mindre besökare kan gå på skattjakt och titta på en dockteater om Tranan Taras spännande äventyr.

– Vi gör en satsning på att förnya besöksmålet Hornborgasjön. Detta är första steget i en större satsning och vi ser med glädje fram emot den nya utställningen och naturums invändiga förvandling, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör vid Naturvårdsverket.

För detaljerat program för dagen - se bifogat dokument eller www.hornborga.com

FAKTA

  • 2013 beslutade Naturvårdsverket att inleda en stor satsning på att förnya och förbättra besöksmålet Hornborgasjön.
  • Ombyggnationen och de nya utställningarna på besöksplatserna naturum Hornborgasjön och informationscentralen Trandansen är de första stora stegen i det arbetet.
  • I förnyelsearbetet ingår även att bygga en entrébyggnad som kommer innehålla café och hörsal och en ny toalettbyggnad vid Trandansen bland annat.

 Kontaktpersoner

Länsstyrelsen Västra Götaland
Nina Backlund
Naturumföreståndare
010-224 56 59
nina.backlund@lansstyrelsen.se

Anders Bergström
Platschef vid Hornborgasjön
010-224 56 55
anders.w.bergstrom@lansstyr
elsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland