Gemensamt ansvar för etablering av nyanlända i samhället

Migrationsverket utvecklar sitt samarbete med åtta andra myndigheter, däribland Länsstyrelserna, för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Med individen i fokus har Migrationsverket initierat en avsiktsförklaring om utökat samarbete mellan samhällsaktörer som möter en nyanländ person under dennes ankomst och etablering i Sverige.

De nio myndigheter som nu ställer sig bakom avsiktsförklaringen är, förutom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Skatteverket, Skolverket och Statens institutionsstyrelse.

Avsiktsförklaring om utveckling av samarbetet inom migrations- och integrationsområdet.