Träffa vattenmyndigheterna på VAK 2015

Den 19-20 mars medverkar vattenmyndigheterna på Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) i Borås. – VAK är ett bra tillfälle att presentera vattenmyndigheternas syn på hur VA-frågorna behöver utvecklas de kommande åren för att vi ska nå målet om god vattenstatus, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

VAK är en årlig mötesplats för alla som arbetar med vatten- och avloppsfrågor. Besökarna kan ta del av föredrag, debatter och fördjupande seminarier på tre teman: små avlopp, dagvatten och VA-planering. Vattenmyndigheterna talar under rubriken ”Så påverkar förslaget till åtgärdsprogram kommunernas planering”. Du kan också besöka vattenmyndigheternas monter i utställningsområdet.  

– Vi hoppas att många kommer och pratar med oss och lämnar synpunkter på förslagen till åtgärdsprogram som är ute på samråd till och med den 30 april, säger Hanna Tornevall.

VAK 2015 arrangeras av VA-guiden AB, Borås Stad och Borås Energi och Miljö.

Om vattenmyndigheterna

Sverige är indelat i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet för Västerhavets distrikt. 

Program och mer information om VAK 2015