Olaglig kameraövervakning på sjukhus och vårdcentraler

27 procent av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Det visar en ny rapport från länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt för 2014.

Under 2014 utförde 20 av landets 21 länsstyrelser en riktad tillsyn av den kameraövervakning som bedrivs på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Det är verksamheter som är starkt integritetskänsliga. Övervakning kan förekomma av såväl entréer som korridorer, väntrum och kulvertar.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjorde riktad tillsyn vid 30 olika sjukvårdsinrättningar i länet. I tillsynen inspekterades verksamheter som har tillstånd för att kameraövervaka men även verksamheter som inte har tillstånd. Resultatet av granskningen visar att det vid 3 av de 15 verksamheterna med tillstånd fanns brister att anmärka på.

– Det är ett problem att de som bedriver kameraövervakning inte ser till att övervakningen sker på de villkor som gäller för tillståndet. Att övervakningen sker på korrekt sätt är viktigt för skyddet för den personliga integriteten. Väljer man att använda kameraövervakning måste man också se till att ta reda på vad som gäller, säger Linn Kärnfalk, jurist på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kameraövervakning i samhället blir allt vanligare och innebär alltid ett ingrepp i den enskildes personliga integritet. För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd av Länsstyrelsen, som också kontrollerar att övervakningen sker lagligt.

Läs mer i rapporten  

Tillsyn över sjukvårdsinrättningar i Västra Götalands län

Bakgrund

Det är länsstyrelsens uppgift att säkerställa att intresset att använda kameraövervakning väger tyngre än den enskildes intresse att inte bli övervakad. Om tillstånd ges är den som bedriver kameraövervakningen skyldig att informera om övervakningen genom tydlig skyltning. Det är förbjudet att använda dolda eller hemliga övervaknings­kameror. Länsstyrelserna genomför varje år ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning.