Svenska fjäderfän får gå ut igen

Jordbruksverket har sänkt skyddsnivån för fågelinfluensa från nivå 2 till nivå 1. Det betyder att våra fjäderfän får vistas utomhus igen, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.