Nytt nummer av Jordbiten

Jordbiten ges ut av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Temat i senaste numret är generationsskifte.
Omslag Jordbiten nr 1 2015

I årets första nummer ligger fokus på generationsskifte med inslag som bland annat handlar om vem som ska ta efter gården, gröna företag, recept för lyckade generationsskiften och stöd till unga företagare och jordbrukare.

Läs mer i Jordbiten nummer 1 2015