Stor efterfrågan på ekologisk mat

Konsumenterna efterfrågar allt mer svensk och ekologisk mat. Länsstyrelsen arrangerar två temadagar i mars för att uppmuntra fler lantbrukare att producera ekologiskt.

Medvetenhet om hälsa och miljö gör att ekologiska livsmedel köps i allt större utsträckning. Fjolårets ökade inköp placerar Sverige bland de mest framgångsrika länderna. Dessutom förknippas ekologiskt med närproducerat. Det ger möjlighet till ökad produktion inom landets gränser i stället för import.

I Västra Götalands län finns många kunniga ekologiska lantbrukare. Men det finns utrymme för många fler att anta utmaningen att producera ekologiskt.

Under två temadagar med olika inriktning vill Länsstyrelsen visa på möjligheter och fördelar som den ekologiska produktionen medför.

Tid och plats

Tisdagen den 3 mars kl. 08:30 – 16:00 på Uddetorpsskolan, Skara med inriktning på spannmål, gris, ägg och kyckling samt frukt och grönsaker.
Läs mer i programmet för dagen

Fredagen den 13 mars kl. 08:30 – 16:00 på hotell Hehrne, Vänersborg med inriktning på mjölk, nötkött, lammkött samt spannmål.
Läs mer i programmet för dagen

Media hälsas välkommen att vara med under dagarna!

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18