Samverkansmatematik 1+1=3

Offentlig sektor måste bli bättre på att samverka med civila samhället i det integrationsfrämjande arbetet. Det finns i länet både en vilja och goda förutsättningar för detta. Det visar en kartläggning som Länsstyrelsen genomfört tillsammans med Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Samverkansmatematik 1+1=3

Civila samhällets organisationer, ideella föreningar och frivilliga krafter har ett unikt mervärde. De bidrar till delaktighet, sammanhang och arenor för möten och sociala kontakter. De erbjuder människor möjligheten att engagera sig, exempelvis som medlem eller volontär. De kan också bidra med nätverk, praktikplatser och vara en kontaktlänk mellan individer och den offentliga sektorns instanser. Kort sagt spelar det civila samhället en viktig roll i arbetet för att främja integration.

En högre grad av samverkan kan leda till ett bättre, mer effektivt och bredare integrationsarbete. Det är en av slutsatserna vi kan dra av den kartläggning som Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen genomförde under 2014. Ett syfte var att titta på vad som görs i länet inom integrationsområdet. Och det görs oerhört mycket, av såväl civila samhället som av kommuner och myndigheter. Men vi såg också ett behov och önskemål om att samverka för att kunna göra ännu mer.

Kartläggningen är sammanfattad i rapporten Samverkansmatematik: 1+1=3. I den beskrivs olika former för samverkan samt hur den kan stärkas genom att kommuner undanröjer byråkratiska hinder för det civila samhället.

FAKTA

Civilsamhället omfattar föreningslivet, ideella organisationer och frivilliga krafter, men även ekonomiska verksamheter som inte främst är vinstutdelande utan snarare drivs utifrån ideella mål och ett engagemang för en viss samhällsfråga.