Varierande stöd till föräldrar med barn i tonåren

Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet.
Illustration av tonåringar, källa: Mostphotos

Enligt FN:s Barnkonvention ska samhället erbjuda föräldrar stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Regeringen har också tagit fram en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Länsstyrelsernas kartläggning visar att det är stora skillnader i vilket stöd föräldrar får, beroende på i vilken kommun man bor. Kartläggningen visar också att det finns behov av en nationell myndighet som har ett samlat ansvar för kunskaps- och metodstöd i föräldrastödsarbetet.

Kartläggningen ger en samlad bild av att det finns ett stort intresse för att utveckla föräldrastödsarbetet till föräldrar med barn i tonåren. Samtidigt är det viktigt att bygga upp strukturer och arbetssätt för en god täckning av föräldrastöd genom hela barnets uppväxt.

Länsstyrelserna har sedan 2014 i uppdrag att i respektive län, stödja föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren. Länsstyrelsen i Örebro län har också uppdraget att årligen lämna en samlad rapport till Regeringskansliet. Länsstyrelserna har beslutat om att ta ett gemensamt ansvar för såväl arbetet med uppdraget som med rapporteringen av detsamma. Rapporten är den första inom ramen för länsstyrelsernas föräldrastödsuppdrag och den beskriver vår gemensamma resa med uppdraget, förutsättningar för det regionala och lokala föräldrastödsarbetet och viktiga utvecklingsområden för kommande år av satsningen.

Ta del av rapporten.