Landshövdingen besökte Grästorps kommun

Landshövding Lars Bäckström fortsätter sin kommunturné länet runt under våren. I veckan besökte han Grästorps kommun och medverkade i ett avsnitt av kommunens webb-TV.

Under en treårsperiod kommer landshövding Lars Bäckström att besöka länets samtliga 49 kommuner inklusive alla stadsdelsnämnder i Göteborg och Borås. Turnén startade den 6 mars 2014 i Sotenäs. I år fortsätter den med ett 20-tal inplanerade besök under våren.

Syftet med besöken är att träffa representanter för kommun, lokala företag, organisationer med flera för att diskutera aktuella frågor. Samtidigt informeras det från Länsstyrelsens sida om vad som görs för att bidra till ett hållbart samhälle inom olika områden – miljö, klimatanpassning, energi, landsbygdsutveckling, strandskydd, integration, bostadsfrågor med mera.

Onsdagen den 11 februari fick Grästorps kommun besök.