Chans att visa upp kommunernas breda kulturmiljöarbete

Riksantikvarieämbetet vill nu lyfta fram det värdefulla arbete som kommunerna gör på kulturmiljöområdet genom att utlysa tävlingen ”Årets kulturmiljökommun 2015”. Ansökan ska vara inne senast 30 april.

Kulturmiljöarbete bedrivs i alla kommuner men på olika sätt. Att kommunerna har ett ansvar för att ta tillvara och spara kulturmiljöer är välkänt. Mindre uppmärksammat är hur kommunerna använder kulturmiljö i arbetet med tillväxt, attraktivitet och social sammanhållning.

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Västernorrland och länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Västernorrland vill nu bidra till att lyfta fram hela det värdefulla arbete som kommunerna gör genom att anordna en tävling.

Tävlingen är ett pilotprojekt under 2015 och omfattar därför bara tre län under försöksåret. Kommunerna kan ansöka om att bli årets kulturmiljökommun genom att beskriva insatser och åtgärder som de genomfört och som ligger i linje med de nya kulturmiljömålen som trädde ikraft 2014.

Tävlingsbidragen ska ha kommit in senast den 30 april 2015 till Riksantikvarieämbetet. Den vinnande kommunen kommer att utses vid Riksantikvarieämbetets årliga konferens i november – Höstmötet. Efter tävlingens slut publiceras alla bidrag på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Läs mer om de nationella kulturmiljömålen och tävlingen på Riksantikvarieämbetets webbplats