Du spelar roll!

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder andra droger. Under vecka 7 (9-15 februari) pågår en kampanj, där Länsstyrelsen Västra Götaland deltar, som uppmärksammar dessa barn. Barn som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.

Som målgrupp för 2015 års kampanjvecka har Elevhälsan valts. Skolsköterskor och kuratorer, vid sidan av vänner, har högst förtroende hos de unga när det gäller att få råd och stöd kring dessa frågor. 

Som en del i kampanjen har alla högstadieskolor i Sverige fått ett utskick med affischer och kontaktkort. Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland har tagit fram information om vart du kan vända dig i din kommun om du misstänker att ett barn växer upp i en familj med missbruksproblem.

Det arrangeras även en seminariedag den 11 februari kl. 08:30-12:30 på Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1-2 i Göteborg.

Läs mer i programmet för dagen

Vart vänder jag mig?

Läs mer om kampanjen Spela roll!

Kontaktpersoner

Länsstyrelsen Västra Götaland
Ulrika Ankargren
Länssamordnare ANDT
010-224 45 350736-60 17 97
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Länsnykterhetsförbundet
Disa Jagurdizija 0733-42 78 69
disa@lansnykterhetsforbundet.nu


 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götaland
Ulrika Ankargren
Länssamordnare ANDT010-224 45 350736-60 17 97
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Länsnykterhetsförbundet
Disa Jagurdizija
0733-42 78 69 disa@lansnykterhetsforbundet.nu