Hesa Fredrik i din mobiltelefon

Från och med den 1 februari kan Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skickas som sms till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett drabbat område. Utskicken kompletterar VMA-utsändning i radio och TV samt utomhuslarmet Hesa Fredrik.
Hesa Fredrik, SOS Alarm

Viktigt meddelande till allmänheten används för att varna och informera vid större olyckor och vid händelser som riskerar att orsaka stora störningar i samhället. Länsstyrelsen är en av de myndigheter som har behörighet att begära att ett VMA sänds.

Läs Länsstyrelsens information om VMA