Västra Götaland satsar på animalieproduktion

Den 4 februari samlades olika företrädare för lantbruksbranschen för att diskutera produktion och konsumtion av animalieprodukter. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen presenterade en gemensam satsning på animalieproduktion under temadagen i Skara. En heltidstjänst har tillsats för att driva på utvecklingen.
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen diskuterar produktion och konsumtion av animalieprodukter

– Vi vill skapa en tro på framtiden i branschen. Hela livsmedelskedjan behöver lyfta självkänslan och arbeta aktivt för ett bättre samarbete, produktutveckling, opinionsbildning och debatt. Gör vi det har vi chans att vända trenden, säger Peter Svensson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen har anordnat temadagar om animalieproduktion de senaste åren och det är produktionens negativa trend som stått på agendan. Trots pågående mjölkkris fokuserade årets temadag i stället på en av de ljusglimtar som faktiskt finns – att opinionsläget för svensk mat just nu är väldigt gynnsamt. Det visar bland annat Jordbruksverkets senaste konsumentundersökning som jämfört attityder kring livsmedel mellan åren 2011 och 2014 – idag svarar 61 procent att de köper närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt jämfört med 45 procent för fyra år sedan. Många aktörer har märkt av positiva signaler från marknaden, bland annat större engagemang från handeln, ökad betalningsvilja för svenskt kött och en växande efterfrågan på ekologiska produkter.

Branschorganisationer, banker, rådgivningsföretag, producenter och offentlig sektor deltog i mötet den 4 februari. Samverkan var ett ledord för dagen. Det diskuterades hur de olika leden i värdekedjan, från producent till konsument, bättre kan arbeta för ökad konkurrenskraft. Även politikens, Länsstyrelsens och den offentliga sektorns roll i utvecklingen togs upp. Många deltagare efterfrågade mer långsiktiga spelregler och en större tydlighet från både politik och marknad.

Ny tjänst tillsatt för att stärka animalieproduktionen

Bild på Julia JanssonFör att bidra till ökad kommunikation och bättre samverkan har Länsstyrelsen, tillsammans med Västra Götalandsregionen, anställt projektledaren Julia Jansson. Hon kommer arbeta med att kartlägga och driva frågor kopplade till animalieproduktion under de kommande två åren. Julia, som tidigare arbetat som kommunikationskonsult, ska verka för att minska avståndet mellan producent och konsument genom informationsspridning och en utökad satsning på den redan uppstartade samverkansprocessen med branschens aktörer i länet.


 Kontakta oss

Kontaktpersoner:
Peter Svensson
Landsbygdsdirektör
070-541 01 02

Julia Jansson
Projektledare
010-2245212
072-541 49 74
julia.jansson@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland