Konferens om könsstympning av flickor och kvinnor

Den 6 februari är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. För att uppmärksamma detta bjuder Länsstyrelsen i Västra Götalands län in till en konferens.

– Vi vill uppmärksamma att könsstympning av flickor och kvinnor är en fråga som angår oss här i Sverige. Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för könsstympning innan de migrerat säger Evelina Skog, utvecklare, mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Konferensen är fullsatt. Drygt 150 deltagare från socialtjänst, polisen, ungdomsmottagningar, skola, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor har anmält sig.

Föreläsare är Vanja Berggren, docent i folkhälsovetenskap, Lunds Universitet. Vanja har bland annat doktorerat om kvinnlig könsstympning i Sudan samt i Sverige efter immigration. Föreläser gör även Johannes Leidinger, överläkare på Södersjukhuset Stockholm och Mälarsjukhuset Eskilstuna.

Medverkar gör även Göteborgs Stads samverkansgrupp mot kvinnlig könsstympning som arbetar med att förebygga och förhindra kvinnlig könsstympning samt RISK (Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning)somarbetar för att motarbeta kvinnlig könsstympning.

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

TID: Fredagen den 6 februari kl. 09.30-16.00
PLATS: Ullevi Restaurang och Konferens, Paradentrén Ullevi, Göteborg

Läs mer i programmet för konferensen.


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Evelina Skog
Utvecklare,
mäns våld mot kvinnor
010-224 45 24
0706-614262
evelina.skog@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland