Restaurering i marin miljö

Olika EU-direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att återställa marina ekosystem i områden där de har påverkats negativt och så vidare. Men vad innebär detta i praktiken? Sveriges första konferens kring restaurering i marin miljö äger rum i Göteborg 3-4 februari.

Under två dagar samlas närmare 100 personer från hela Sverige för att lyssna till spännande föredrag från en rad olika projekt kring restaurering i marin miljö. Vi kommer att ta del senaste nytt inom förutsättningar för ålgräsrestaurering, erfarenheter från vetenskapliga studier på laboratoriet och i fält under svenska förhållanden som nu pågått i närmare 4 år.

Andra föredrag handlar om restaurering av ögonkorall och förutsättningar för restaurering av lokala kustpopulationer av torsk, hur akvatisk biomassa kan bidra till att minska havens övergödning och ge oss ren energi samt om restaurering av våtmarker i havsmiljöen kan bidra till fler gäddor i Östersjön.

-Vi ser fram emot dagarna med utbyte av erfarenheter, information och framför allt inspiration, säger Ingela Isaksson, ansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Genom detta hoppas vi bilda en plattform och ett forum för fortsatt samarbete både inom Sverige och med våra grannländer.

Arrangemanget sker i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västra Götaland, Västerbotten och Blekinge, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet och Havsmiljöinstitutet. Tanken är att detta ska bli ett årligt återkommande arrangemang där ansvaret för genomförandet alternerar mellan de 14 kustlänsstyrelserna.

Datum och tid: Konferensen startar tisdagen den 3 februari kl 11:30 och slutar onsdagen den 4 februari kl 13:00.

Plats: Arken Hotel & Garden Spa, Göteborg.

Deltagare: Länsstyrelser och kommuner (planerare och miljöhandläggare), forskare och andra aktörer med intresse för området.

Vintrig kustbild. Foto: Martin Fransson