Stöd i nya landsbygdsprogrammet väntas öppna för ansökan i september

Flertalet projekt- och företagsstöd samt stöd för miljöinvesteringar i det nya landsbygdsprogrammet väntas kunna öppna för ansökan i september. Vilka stödformer som kommer att finnas i det nya landsbygdsprogrammet är klart, men inte alla detaljer, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Illustration över nya landsbygdsprogrammet

– Vi hoppas att EU-kommissionen godkänner det svenska landsbygdsprogrammet till sommaren. Då kan ansökan, handläggning och utbetalning av projekt- och företagsstöden gå vidare med full fart, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Vänta med projekt och investering tills ansökan är inne

Länsstyrelserna arbetar nu tillsammans med sina regionala partnerskap för att precisera vilka prioriteringar som kommer att ligga till grund för vem som får projekt- och företagsstöd.

– Det är viktigt att de som vill söka projekt- och företagsstöd inte påbörjar sitt projekt eller investering innan de har skickat in ansökan om stöd. Vi ser framför oss att länsstyrelserna kommer att kunna börja handlägga och fatta beslut om stöd i början av hösten 2015, säger Niclas Purfürst.