SAMÖ 2016 – det är nu det börjar!

På tisdagen samlades 140 företrädare för samhällets krisberedskapssystem i Göteborg inför krisövningen SAMÖ 2016.
– Vi blir bättre när vi övar och vi är ett stort län med speciella förutsättningar, därför är det extra viktigt att vi övar tillsammans, sade landshövding Lars Bäckström i sin inledning. Låt oss ta vara på de utvecklingsmöjligheter som SAMÖ 2016 ger oss!

Generaldirektör Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstaterade att det är nu det börjar.
– Det är viktigt att delta i och ha ett stort engagemang även under planeringsfasen, inte bara i själva övningen. Det är också viktigt att öva på alla nivåer, från ledning till operativ verksamhet.

Vi ska utveckla förmågan att tillsammans hantera en händelse, att samverka, att prioritera, att säkerställa uthållighet, att hantera kommunikation och information till medborgare och media.


Drygt 140 personer från kommuner, myndigheter och andra samhällsviktiga organisationer fanns på plats. Hemläxan blev att ta ställning till hur de vill delta i övningen och svara på den avsiktsförklaring som kommer att skickas ut.

Projektledarna, Anders Frelek, Länsstyrelsen, och Staffan Ljunggren, MSB, informerade både övergripande och detaljerat om inslag i den kommande övningen och förberedelserna inför den.

Projektledarna för SAMÖ 2016. Anders Frelek, Länsstyrelsen, agerade moderator under dagen. Staffan Ljunggren, MSB, måttade med händerna för att förstärka hur omfattande och komplex övningen kan komma att bli.


Projektgruppen som ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av SAMÖ 2016 informerade om upplägget och svarade på frågor. Bland annat fick deltagarna veta att allmänheten ska vara med och utvärdera kriskommunikationen under övningen.

Scenariot för SAMÖ 2016 handlar om höga flöden och höga havsvattennivåer och de störningar de leder till i allt från transportsystem till el- och telestörningar.


Vad kan vi lära av händelser med höga flöden? Fredrik Linusson, räddningschef för Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Anna Wallefors, kommunikatör i Halmstads kommun, delade med sig av sina erfarenheter från översvämningarna i Kvänum respektive Getinge i augusti 2014.


Många passade på att nätverka i pauserna.


Bikupediskussion kring frågan ”Vad ska man inte göra på en övning?”


Claus Kempe, säkerhetssamordnare i Mönsterås kommun ledde kommunens medverkan i kärnkraftsövningen SAMÖ-KKÖ 2011. Han tipsade deltagarna om att avsätta tid efter övningen till arbete med de förbättringar som identifieras.


Pådrivare, kommunikatör och problemlösare. Det är bara några av de roller den lokala övningsledaren får ikläda sig. Stefan Unnevall på MSB gav en målande beskrivning av uppdraget.

SAMÖ 2016 följs av SAMÖ Fokus år 2018. Då följer de övade och MSB upp olika områden och ser vilken effekt man fått av övningen och efterarbetet. Under våren 2015 går förberedelsearbetet vidare, i april blir det startmöte och i juni en planeringskonferens.

SAMÖ står för Samverkansövning och har syftet att öva alla nivåer i samhället vid samma tillfälle. 2016 är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som tillsammans med MSB står värd för övningen.

Presentationer från informationsmötet finns på www.msb.se/samo2016