Vissa lantbrukare får mindre blockareal

För dig som är lantbrukare kan din blockareal i SAM Internet ha minskat på grund av nytt koordinatsystem. Det innebär dock inte att du behöver betala tillbaka pengar du fått tidigare.

Vid årsskiftet började Jordbruksverket använda ett nytt koordinatsystem för att mäta jordbruksmarken i Sverige, SWEREF 99. Ett koordinatsystem ritar upp den runda jorden på den platta kartan. SWEREF 99 mäter marken på ett annat sätt än vad det gamla systemet gjorde. Den uppmätta arealen på jordbruksmarken i Sverige blir därför mindre. Det betyder att vissa lantbrukare får en mindre blockareal i våra system och därför kan söka stöd för en mindre areal än tidigare. För de flesta block som påverkas handlar det om en minskning på 0,01 hektar.

Du behöver inte betala tillbaka pengar

Den här minskningen av arealen på blocken och i dina eventuella åtaganden, innebär inte att du behöver betala tillbaka pengar som du fått tidigare. 

 


 Kontakta oss

På telefonnummer
0771-67 00 00 når du
både Jordbruksverket och länsstyrelsen.