Nya regler för nedgrävning av död häst

Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

Som tidigare ska alltid kommunen anvisa platsen där hästen ska grävas ner. Planerar du att gräva ner din döda häst – kontakta miljökontoret i din kommun.

Läs mer om de förenklingar som införs från och med den 1 februari när det gäller hantering av djurprodukter i Jordbruksverkets pressmeddelande.