Stormen Egon har lämnat Västra Götaland

Stormen Egon har nu blåst över, även om en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd ligger kvar för Kattegatt liksom en klass 1-varning för kuling över Skagerack.

Länsstyrelsen har haft löpande kontakter med olika aktörer i länet under det senaste dygnet och har genomfört en uppföljande samverkanskonferens på söndag förmiddag.

Räddningstjänsterna runtom i länet har haft ett ansträngt läge under kvällen och natten, med många larm om nedblåsta träd och andra effekter av stormen. Men både räddningstjänster och andra myndigheter har kunnat hantera de problem som uppstått.

Trafikverket och Västtrafik rapporterar att tågtrafiken successivt kommer igång och de broar som varit stängda har öppnat. Många parter arbetar med att röja vägar från nedblåsta träd. Ett antal invånare runtom i länet har drabbats av strömavbrott. Länsstyrelsen följer upp läget med elbolagen.  

Följ det fortsatta läget i väder och trafik via media och webbplatser.

 

2015-01-10
SMHI har utfärdat en vädervarning klass 2 med stormbyar för hela Västra Götaland lördag den 10 januari.

Det blir mycket hårda vindbyar redan under lördag eftermiddag och vinden tilltar under kvällen och natten. Vattenståndet stiger och kan i Kattegatt nå nivåer på 130-170 cm över medelvattenstånd och i Skagerack 100-110 cm över.

En klass 2-varning kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Länsstyrelsen genomför på eftermiddagen en samverkanskonferens med kommuner, räddningstjänster och berörda myndigheter.

Allmänheten uppmanas att följa informationen hos SMHI och via media. Som alltid är det klokt att vara förberedd inför oväder. Ha batterier till radion och stearinljus tillhands. Ta in eller surra lösa föremål på uteplatser och balkonger och se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Länsstyrelsen fortsätter att följa läget i nära samverkan med berörda aktörer.

Länkar

SMHI

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Annika Braide
010-224 45 47
0761-29 80 05