Mer pengar till utbyggnad av bredband

Totalt avsätter regeringen 3,25 miljarder till utbyggnad av bredband i Sverige genom landsbygdsprogrammet. Västra Götalands län får 530 miljoner att fördela ut under sju år.

– Vi ska försöka få ut så mycket som möjligt av pengarna redan under första året, säger Monica Ek-Remmerth, bredbandshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland som hoppas att alla bredbandsföreningar som söker ska få medel.

I nuläget finns nära 800 mil nedgrävd landsbygdsfiber och cirka 400 bredbandsföreningar i länet. Fler föreningar håller på att bildas. Bidraget för utbyggnad av bredband täcker 40 procent av kostnaderna. Procentsatsen är bland annat beräknad på geografiska förutsättningar och befolkningstäthet.

– Den här satsningen kommer att betyda mycket för utvecklingen på landsbygden, fortsätter Monica Ek-Remmerth. Dock ser det i dagsläget ut som om vi inte kommer att kunna fatta beslut om bidrag förrän efter sommaren. Jordbruksverket meddelar på sin webbplats att EU förväntas ta beslut om den svenska budgeten i juni 2015.

Läs mer om stöd till bredband.