Gott nytt jämställt år!

Nu växlar vi upp arbetet med jämställdhetsintegrering i vårt län. Goda förutsättningar finns i form av vårt länsövergripande nätverk och strategin ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017”. Dessa har dock inget värde om vi inte fyller dem med våra samlade erfarenheter, kunskap och glödande engagemang.
Foto: Disa Rytt

På bilden från vänster: Evelina Skog, Sophie Nilsson, Lisbeth Schultze, Maria Jönsson, Anna-Elvira Cederholm och Katarina Björkegren. Foto: Disa Rytt

​- Jag ser med glädje hur länsstyrelsernas uppdrag med jämställdhetsintegrering har tagit fart under senare år, säger Lisbeth Schultze, länsöverdirektör. Vår eget interna arbete, i och med handlingsplanen för jämställdhet och jämlikhet, innebär att rättviseaspekterna har integrerats till stor del i vårt styrsystem. Vi har mycket arbete kvar, men vi är på god väg. Under 2014 har 33 kommuner, 12 myndigheter och 8 andra organisationer skrivit under en avsiktsförklaring gentemot jämställdhetsstrategin. Det breda engagemanget innebär att vi har goda förutsättningar att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

De nationella jämställdhetspolitiska målen är:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra