Stormvarning för Västra Götaland under fredagen

Eftermiddagens prognos från SMHI säger att stormen Svea ligger på en klass 1-nivå med mycket hårda vindbyar för Göteborg och Bohuslän i Västra Götalands län.

2015-01-02 kl. 15:30
Stormen blev lugnare än befarat

– Stormen Svea blev lindrigare än väntat och läget har varit lugnt i länets kommuner, säger Leif Larsson, Tjänsteman i Beredskap på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vid våra regionala samverkanskonferenser med berörda aktörer har framkommit att de alla förberedde sig väl.

Trafiksituationen är fortsatt påverkad genom avstängda tågbanor. Följ trafikläget via www.trafikverket.se

SMHI varnar för höjda vattennivåer upp till 100 cm över medelvattenstånd längs med Bohuskusten. Följ väderläget via www.smhi.se

Länsstyrelsen återgår nu till normalt beredskapsläge. 

 

2015-01-02 kl.13:30
Sänkt varningsnivå

Under fredagen 2 januari nedgraderade SMHI den tidigare utfärdade klass 2-varningen till klass 1 för hela Västra Götaland. Fortsätt följa väderläget på www.smhi.se och trafikläget på www.trafikverket.se

 

2015-01-02 kl. 09:00
Stormen Svea påverkar trafiksituationen i länet

SMHI varnar för att stormen Svea drar in över Västra Götaland under förmiddagen och har utfärdat en vädervarning klass 2 för Bohuskusten från Göteborg och norröver. Som en säkerhetsåtgärd ställs vissa tåg in – se mer information hos Trafikverket och respektive trafikbolag.

 

2015-01-01

SMHI har utfärdat en varning klass 2 för storm och stormbyar i Västra Götalands län. Under fredag den 2 januari räknas med västliga vindstyrkor med upp till 26 meter per sekund.

En vädervarning klass 2 kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Länsstyrelsen samverkar med berörda myndigheter och uppmanar alla att följa väderläget via webb och media.

SMHI

Krisinformation.se

Trafikverket