Cannabis – ett ökat hot mot ungdomar?

Dokumentation från ett regionalt seminarium om ungdomar och cannabis i Göteborg den 26 mars.
annabis – ett ökat hot mot ungdomar?

– Vi behöver stärka kunskaper hos professionella, föräldrar och andra om cannabis och dess effekter. Det gör vi genom regional mobilisering mot cannabis och seminarier av den här typen.

Så inledde Lennart Rådenmark, länssamordnare från Länsstyrelsen Västra Götaland, seminariet som hade fokus på olika sammanhang som ungdomar finns i och hur omvärlden kan påverka. Vilka utmaningar kan vi förvänta oss i framtiden? Vad har vi för kunskap idag och hur kan vi använda oss av den i möten med utsatta ungdomar?

Läs mer i dokumentationen Cannabis – ett ökat hot mot ungdomar?