Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalen

Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

Kan man tjäna pengar på att rädda Östersjön? Går det att driva ett livskraftigt jordbruk och samtidigt värna våra vattenmiljöer? Och hur påverkar nya lagar den svenska vattenkraften? 

Miljöminister Lena Ek, förbundsordförande i LRF Helena Jonsson och riksdagsledamot Mats Odell är några av deltagarna i tre paneldebatter om vatten, som utgör länsstyrelsernas satsning i Almedalen 2014.

Komplexa frågor

– Vattenmiljöfrågor är komplexa och intressanta, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötlands län.  

– Olika intressen kan stå mot varandra, vissa problem kanske måste lösas med nya metoder. Vi vill med seminarierna spegla hur viktig vattenfrågan är inom olika områden, lyfta fram möjligheterna till och behov av samverkan för att nå dels miljömål och samtidigt mål rörande exempelvis vattenkraft och livskraftig jordbrukssektor.

Skapar möjligheter

Länsstyrelserna jobbar med flera olika frågor som berör vattenmiljö. Exempelvis hanterar länsstyrelserna både miljöfrågor, lantbruksfrågor och energifrågor.

– Seminarierna i Almedalen berör tre aktuella områden som ofta debatterats under senare år, säger Niclas Bäckman, vattenekolog vid länsstyrelsen Östergötland.

– Att rena vattenmiljön innebär inte bara kostnader utan skapar också stora möjligheter för företag och regioner att utveckla nya lösningar, produkter eller tjänster som direkt eller indirekt har en koppling till förbättrad vattenmiljö både till land och till havs.

Landshövdingar medverkar

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård inleder seminarierna klockan 13.00 i länsstyrelsens trädgård i Visby. I debatterna deltar företrädare för riksdag och regering, näringslivet, myndigheter och intresseorganisationer. Från länsstyrelserna medverkar bland andra Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötlands län, och Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län. Moderator är Henric Borgström, journalist.

För mer information kontakta gärna:

Landshövding i Östergötlands län, Elisabeth Nilsson, telefonnummer: 010-223 52 05
Vattenekolog vid länsstyrelsen i Östergötland, Niclas Bäckman, telefonnummer: 010-22 35 428

Program onsdag den 2 juli 2014

Att rädda Östersjön – kan det bli en lukrativ affär?

Klockan 13.05-13.50

Hälsotillståndet i våra vattenområden har länge betraktats enbart som en miljöfråga. Men allt fler aktörer ser den som en ekonomisk och social angelägenhet. Haven och kustområdenas vatten, sjöar och vattendrag är en resurs som skapar stora och växande möjligheter för företag, regioner och länder.
Läs mer om seminariet här 

Vatten eller bröd – måste vi välja i framtiden?

Klockan 14:00 - 14:45

Ett livskraftigt jordbruk behövs för vår matförsörjning. Jordbruket bidrar samtidigt till övergödning av vattenmiljöerna. Hur löser vi denna konflikt?
Läs mer om seminariet här

Nya lagar hotar vattenkraften

Klockan 15:00 - 15:45

När och på vilket sätt kommer vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande, som nu är överlämnat till regeringen, att ge effekter i miljön? Vilka konsekvenser får detta för energiförsörjningen, för vattenmiljöerna i sjöar och vattendrag?
Läs mer om seminariet här