Störningar på webbplatsen lördag kväll 29/11

Vi gör uppdateringar på våra webbplatser under lördagen den 29 november vilket kan innebära störningar mellan klockan 17.00 – 18.00.
Har ni frågor kan ni kontakta Astrid Fällgren, IT-enheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 010-22 44 588.