Samarbete för att stödja under branden

Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland annat för kommunikation, samordning och ledning.
Kommunikationsfunktionen i arbete

Vid händelser som kräver omfattande räddningsinsatser får länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten i berörda kommuner vilket är fallet i Västmanland.

Därutöver har länsstyrelsen en samordningsroll under en kris och arbetar tillsammans med andra myndigheter och organisationer för att ge en övergripande lägesbild, samordna information till allmänhet och media, prioritera och fördela statliga och internationella resurser med mera.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sedan tisdagskvällen två personer på plats hos Länsstyrelsen i Västmanland. Vi har även meddelat att vi har möjlighet att bidra med mer resurser om behov finns.  

– Hanteringen av skogsbranden kommer att kräva mycket resurser under lång tid. Vi i Västra Götaland vill självklart försöka stödja Västmanland i den mån vi kan, säger Charlotta Källerfelt, tjänsteman i beredskap (TiB).

Aktuell information om läget uppdateras regelbundet på länsstyrelsen i Västmanlands webbplats >>

Det går också att få information på Länsstyrelsen i Västmanlands Facebooksida >>