Kontanthantering i förändring

Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och företagare som hanterar kontanter.

Kontanthantering i förändring

För sjätte året i rad rapporterar länsstyrelserna till regeringen om problemen som finns med att ta ut och sätta in kontanter, betala räkningar och att sätta in företags och föreningars dagskassor på bankkonto.

– Problemen bottnar i att det blir allt längre till banker som hanterar kontanter, att det finns brister i kapaciteten och utbyggnaden av mobil- och bredbandsnäten och att det finns människor som av olika skäl ställs utanför det digitala samhället. Dessutom tar beteendeförändringar tid, förklarar Christina Rehnberg, nationell samordnare.

I Västra Götalands län är tillgången till betaltjänster acceptabel för flertalet av invånarna, bedömer Länsstyrelsen. Men det finns områden där tillgången inte fullt ut motsvarar samhällets behov. För länets norra delar och öar längs kusten finns en verklighet med långa avstånd, få serviceställen och hög andel äldre befolkning.  Totalt i Västra Götaland har cirka 100 000 invånare 10 km eller mer till närmaste serviceställe för betaltjänster. Ett avstånd som är högst i landet.

– I länet har vi gjort en prioritering utifrån bland annat avstånd till service och har en dialog med kommuner för att se vilka möjligheter som finns till stöd- och utvecklingsinsatser. Vi har dessutom initierat ett föreningsprojekt i samverkan med Västergötlands idrottsförbund som har kartlagt föreningars problem, bland annat med att sätta in dagskassa, för att framöver kunna hitta lösningar, säger Ida Claesson, processledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

– Även om det kvarstår betydande problem för många grupper får vi inte glömma bort att teknikutvecklingen på betaltjänstområdet har inneburit stora förbättringar för flertalet användare. Här ser vi möjlighet till samverkan för att skapa förutsättningar som gör att än fler kan ta del av det digitala samhället. Det är viktigt att den nya tekniken är enkel att använda och anpassad för så många som möjligt, säger Ruddi Laang, projektcontroller på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer i länsstyrelsernas gemensamma bevakningsrapport för 2014.


 Kontaktpersoner

Länstyrelsen Västra Götaland
Ruddi Laang
Projektcontroller
010-224 55 43

Ida Claesson
Pocessledare
010-224 52 59

Har du frågor som gäller hela landet och årsrapporten som helhet kan du vända dig till:

Christina Rehnberg
Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag
010-22 50 383
christina.rehnberg@lansstyrelsen.se