Nya regler för fornlämningar och fornfynd

Den 1 januari 2014 trädde Kulturmiljölagen (1988:950) i sin nya lydelse i kraft. Den innebär ett flertal förändringar för länsstyrelsernas arbete.

I den vardagliga hanteringen av lagen kommer förändringarna av bestämmelserna rörande fornlämningar att märkas mest. Vissa rutiner för länsstyrelsernas arbete förändras i och med detta.

Läs mer om lagändringen och vad den innebär för Länsstyrelsens arbete på Riksantikvarieämbetets webbplats.