Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.
Karta

Tjänsten finns att besöka via lansstyrelsen.se och kan användas av alla som har en internetanslutning. Med hjälp av Sveriges länskarta kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och i andra län.

Sveriges länskarta är tillgänglig via smarta telefoner, pekplattor och datorer. Du kan dessutom enkelt mäta avstånd och arealer i kartan samt ta ut koordinater för en specifik plats.

Länsstyrelserna hanterar stora mängder kartmaterial och får ofta frågor om att lämna ut denna typ av information. Var i våra län det finns nationalparker, naturreservat eller fornlämningar är exempel på information som allmänheten också har ett stort intresse av och efterfrågar.

Med hjälp av Sveriges Länskarta kan alla med en smart telefon, pekplatta eller dator få tillgång till samma information för alla Sveriges län. Länsstyrelserna hoppas på att den nya karttjänsten ska bidra till en förenkling för våra besökare.

Sveriges länskarta innehåller information om:

  • Nationalparker
  • Kulturreservat
  • Naturreservat
  • Djur- och växtskyddsområden
  • Riksintresse för Kulturmiljövård
  • Naturminnen
  • Fornlämningar
  • Länsstyrelsernas residens
  • Länsstyrelsernas kontor