Länsstyrelserna deltar i Nordiskt Forum

Experter inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor från Sveriges 21 länsstyrelser deltar gemensamt i den största kvinnopolitiska konferensen på 20 år; Nordiskt Forum.
Grafisk bild med texbudskapet: Ja. Samma makt

Länsstyrelserna har sedan 1994 uppdraget att verka för jämställdhetspolitikens genomslag och driver arbetet i hela Sverige. Länsstyrelsen har arbetat med jämställdhetspolitikens samtliga delmål inklusive mäns våld mot kvinnor i två decennier och har stor erfarenhet på området.  

– Vi deltar i Nordiskt Forum för att vi vill bidra till en nordisk diskussion om framtidens jämställdhetsfrågor och med vår kunskap kan vi vara med och skapa intressanta samtal kring de utmaningar vi står inför, säger Helene Brewer, Jämställdhetssakkunnig på Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsernas samordnare av Nordiskt forum.  

I Länsstyrelsernas monter på mässområdet, som är gratis för alla, finns experter på jämställdhet och mäns våld mot kvinnor för att svara på frågor och prata om jämställdhetsarbetet i landet. Under forumet ordnar länsstyrelserna även fyra seminarier där strategiskt jämställdhetsarbete, arbete mot människohandel och våldsfrågor är i fokus.

Om Nordiskt Forum 12-15 juni 2014

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. 

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt

Läs mer på Nordiskt Forums webbplats