Ja till rivning av Gasklockan i Göteborg

Länsstyrelsen lämnar dispens enligt artskyddsförordningen för att riva Gasklockan i Göteborg. Men dispensen har en rad villkor. Den utrotningshotade pilgrimsfalken, som har boplats på Gasklockan, måste först få en alternativ bostad.

Den gamla Gasklockan i Göteborg har säkerhetsproblem. Samtidigt är Gasklockan en boplats för den hotade pilgrimsfalken.

  • - Det är angeläget att garantera säkerheten kring Gasklockan, konstaterar Martin Goblirsch, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.
  • - Pilgrimsfalkens fortlevnad i Västsverige äventyras inte av att byggnaden rivs. I en avvägning mellan olika alternativ finner vi att rivning är det som bäst åtgärdar byggnadens säkerhetsproblem, säger han.

Enligt artskyddsförordningen är pilgrimsfalk fridlyst. Det innebär bland annat att det är förbjudet att förstöra artens fortplantningsområden.
Göteborg Energi AB har därför ansökt om dispens hos Länsstyrelsen för att få riva Gasklockan, där pilgrimsfalk häckat sedan 2012.

Länsstyrelsen har nu lämnat dispens för rivning. Men dispensen är förenad med en rad villkor om skydds- och kompensationsåtgärder.

  • - Villkoren ska bland annat skydda pilgrimsfalkarna från störning inför och under häckningen. Vi kräver även att nya boplatser skapas i närområdet och att effekten av kompensationsåtgärderna följs upp och återrapporteras till oss, säger Martin Goblirsch.

Länsstyrelsens beslut innebär att pilgrimsfalken, som är upptagen på den svenska rödlistan över utrotningshotade arter, riskerar att försvinna som häckfågel i Göteborg.

  • - Det går naturligtvis inte att garantera att falkarna kommer att vilja häcka i de nya boplatserna. I ett större bevarande-perspektiv kommer dock inte arten att påverkas negativt, även om det aktuella paret skulle försvinna, säger Martin Goblirsch.

 Kontakta oss

Kontaktperson:
Martin Goblirsch
Biolog
010-224 47 10
0706-60 14 13
martin.goblirsch@lansstyrelsen.se

 

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
martin.goblirsch@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland