Hur kan jag använda mig av VISS?

VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

Systemet utvecklas ständigt för att göra informationen om ditt vatten tillgänglig. Senaste nytt är att du kan se de åtgärder i vatten och lämna synpunkter på dessa under samrådsperioden 1 november 2014 - 30 april 2015.

Passa på att uppdatera din kunskaper i VISS eller om du är helt ny i systemet. Webbutbildningarna är öppna för alla som har tillgång till Lync-teknik och vill lära sig mer om VISS och kartan i VISS.

Mer om anmälan och information finns på Viss-hjälp.

Kontakt: viss_support@lansstyrelsen.se

Höstens webbutbildningar

Alla pass är klockan 10-11:

  • 21 oktober – Hitta i VISS
  • 23 oktober – Använda kartan i VISS
  • 28 oktober – Hitta i VISS
  • 30 oktober – Använda kartan i VISS
  • 4 november – Hitta i VISS
  • 6 november – Använda kartan i VISS
  • 11 november – Hitta i VISS
  • 13 november – Använda kartan i VISS

Så här ser nya vattensidan ut:

vattensidan