Våra solvanor gör att fler drabbas av hudcancer

Antalet hudcancerfall har ökat kraftigt i Västra Götaland de senaste 20-30 åren precis som i övriga Sverige och världen. Det framkommer i en nyutkommen rapport som Miljömedicinskt centrum tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen.

– Ultraviolett strålning är den viktigaste yttre riskfaktorn. Våra solvanor är troligtvis främsta orsaken till att fler drabbas av hudcancer, säger docent Eva Andersson på Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum.

Det finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta, speciellt i yngre år, och att senare drabbas av malignt melanom som är den allvarligaste formen av hudcancer.

Miljömedicinskt Centrum har på uppdrag av Länsstyrelsen studerat om antalet hudcancerfall ökar i länet och gjort en analys av utvecklingen 1970-2011. Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos både män och kvinnor. Malignt melanom utgör en mycket liten del av all hudcancer, men står för 80 procent av dödligheten i hudcancer.

I studien analyseras och jämförs tidtrenderna för antalet nya hudcancerfall i Västra Götaland som helhet och i olika delar av länet (kustkommuner respektive inlandskommuner) samt i Halland. Dessutom undersöks om det finns tecken på att ökningen av insjuknande i hudcancer har mattats av. I studien konstateras:

  • Mer skivepitelcancer bland män
  • Mer hudcancer på kusten
  • Inget trendbrott för ökningen av insjuknande i hudcancer i Västra Götalands län

Bara mellan år 2000 och 2011 har antalet fall av malignt melanom i Västra Götaland ökat från 352 till 698. Resultaten visar på betydelsen av att vi skyddar oss från alltför intensiv UV-strålning och att vi undviker att bränna oss i solen.

– Barn är extra känsliga mot solen. Det är därför viktigt att skydda små barn och tidigt lära ut goda solvanor, säger Eva Andersson.

 Läs mer i rapporten Ökar antalet hudcancerfall? Analys av utvecklingen i Västra Götalands län 1970-2011


 Kontakta oss

Miljömedicinskt centrum
Eva Andersson
Docent
031-786 28 93  

Länsstyrelsen Västra  Götaland
Gudrun Törnström
Länsmiljöingenjör
010-224 46 70

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88