Kollektivtrafiken styr nybyggnation i länet

Sambandet mellan byggande och kollektivtrafik är tydligt. Det visar en rapport som SCB tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Falköpings station. Foto: Karin Ladberg

Det byggs främst i områden där det redan finns existerande kollektivtrafik. Nya kollektivtrafikturer dras däremot sällan till ny bebyggelse. Den rapport som Statistiska Centralbyrån (SCB) gjort visar att 91 procent av invånarna i länet har mindre än 1 500 meter till närmaste hållplats med hög turtäthet.

– Vi ville veta var husen finns, men även var de nya husen byggs. På så vis kan vi se att det finns ett samband mellan byggande och kollektivtrafik och hur det har förändrats över tid, säger Christer Abrahamsson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer i SCB:s analys av bebyggelseutvecklingen i Västra Götalands län.