Kosterhavet rankad som en av världens 100 mest hållbara destinationer

Nu har en lista över världens 100 mest hållbara destinationer skapats. Sverige har med två destinationer – Kosterhavet med Ytre Hvaler och Sigtuna.
Sustainable Destinations Global Top 100 2014

Listans 100 destinationer är likvärdiga vinnare där ingen är högre rankad än någon annan, däremot skattas de på olika sätt. Syftet med listan ”Sustainable Destinations Global Top 100” är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet, seriöst och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Bakom listan står den internationella organisationen Green Destinations och en panel bestående av 30 internationella experter på hållbar turism.

– Det här ger positiv energi för att arbeta vidare med att skapa en hållbar destination i nationalparkerna Kosterhavet och Ytre Hvaler, säger nationalparkschef Anders Tysklind. En levande skärgård där människor kan bo och verka och att bevara höga natur- och kulturvärden är en förutsättning för framgång.

Läs mer om ”Sustainable Destinations Global Top 100”