Ung i vår tid – om tonårstiden och föräldrastöd

– Att vara tonåring slutar inte vid 20 idag. Genomsnittsåldern när unga kommer ut i arbetslivet är 28 år. Det innebär en lång startstrecka mot vuxenlivet jämfört med förr, inledde Thomas Fürth från Kairos Future konferensen ”Ung i vår tid” i slutet av november.
Framsida publikation

Enligt Kairos Future kallas dagens ungdomar även för Generation Ordning vilket exempelvis kan ses på alkoholkonsumtionen som har rasat.  

I välkomstanförandet till konferensen framhölls de strategier som Länsstyrelsen i Västra Götaland har med sig i sitt arbete kring ungdomar: Jämställt Västra Götaland och ANDT-strategin.

– Det handlar om att män, kvinnor, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att forma och leva sina liv och att förebygga och minska användningen av narkotika, alkohol och tobak, sa Ulrika Ankargren, länssamordnare på Länsstyrelsen Västra Götaland. När det gäller det sista vill jag gärna lyfta fram utmaningen att inta ett tydligare barnperspektiv kring att våra barn och unga har rätt till en alkoholfri uppväxt och tobaksfri miljö. Det kräver inskränkningar i de vuxnas liv!

Läs mer i dokumentationen från den regionala konferensen ”Ung i vår tid” med presentationer av forskning och nya studier om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd.