Planering för nationell krisövning 2016 påbörjad

”SAMÖ” (samverkansövning) kallas de stora nationella övningar som ska utveckla samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar. Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar gemensamt för planering och genomförande av övningen SAMÖ 2016.

SAMÖ 2016 planeras utifrån en nationell händelse som påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och samhällssektorer samt myndigheter med geografiskt områdesansvar på alla nivåer.

Information om övningen

Vi kommer att hålla ett informationsmöte om SAMÖ 2016 den 27 januari 2015 i Göteborg. Inbjudan skickades ut till berörda aktörer i början av december. På mötet kommer vi bland annat att berätta om syftet med övningen för att underlätta för mötesdeltagarna att ta beslut om sin egen organisations medverkan.  

- Vi hoppas att så många organisationer som möjligt beslutar sig för att medverka i övningen. Då ökar möjligheten pröva de förmågor som ska övas under SAMÖ 2016, säger projektledare Anders Frelek.

Om SAMÖ

SAMÖ är tvärsektoriella nationella övningar med syfte att utveckla förmågan att hantera samhällsstörningar. Senast det genomfördes en SAMÖ var 2011 i Kalmar län. Från och med 2016 ska SAMÖ genomföras vart fjärde år.