Ingen stormvarning men risk för snöfall

Uppdatering 12 december: Senaste prognosen från SMHI tyder på att stormen rör sig i en sydligare bana och att vindstyrkorna därför inte når upp till klass 1-nivå i vårt län. Däremot råder det klass 1-varning för snöfall i området runt Vänern, Skaraborg och Sjuhäradsbygden.

Idag deltog Länsstyrelsen på en nationell samverkanskonferens där SMHI redogjorde för det nya varningsläget inför fredag kväll och natt mot lördag. Prognosen är fortsatt osäker men det troligaste är att stormen ”Alexander” rör sig i en sydligare bana än tidigare prognoser. Det innebär att vindstyrkorna inte når upp till klass 1-varning i någon del av Västra Götalands län.

Istället kan vi räkna med snöfall i stora delar av länet. Sedan tidigare har det funnits klass 1-varningar för snöfall i området runt Vänern och Skaraborg. Varningen har nu utökats till att även omfatta Sjuhäradsbygden. Det kan innebära 5 centimeter snö eller blötsnö.

Vattenståndet kan höjas upp till 80 centimeter över normalläge längs södra delen av västkusten, vilket är något lägre än tidigare prognoser.

 

11 december 2014 Risk för hårda vindar i södra länsdelen fredag kväll

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hårda vindbyar i södra delen av Västra Götaland. Det kan också bli snöfall sydväst om Vänern. Vattenståndet kan höjas upp till 100 cm över normalläge längs södra delen av västkusten. Ha beredskap för störningar i trafiken och andra följdverkningar.

Länsstyrelsen har genomfört en samverkanskonferens med berörda kommuner, räddningstjänster och berörda myndigheter torsdag eftermiddag.

Som alltid är det klokt att vara förberedd inför oväder. Se till att ha batterier till radion och stearinljus tillhands. Tänk också på att ta in eller surra lösa föremål på uteplatser och balkonger och se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Länsstyrelsen fortsätter att följa läget i nära samverkan med berörda aktörer.


 Frågor om oväder

Har du frågor om storm eller hur du skyddar din egendom, gå in på Din säkerhet

Följ informationen hos ansvariga aktörer:

Väderläget på SMHI

Läget i trafiken

Krisinformation.se

eller ring 113 13