Unik svampskog med sällsynt berggrund skyddas som naturreservat

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att skydda drygt 5 hektar skog längs sjön Velens Östra strand, cirka 11 km nordost om Töreboda, som ett naturreservat med namnet Näsaviken.
Foto: Leif Andersson, Pro Natura

Den nu skyddade skogen utgör ett eldorado för den svampintresserade. Det är dock inte matsvampar som i första hand lockar svampfolket till platsen. Nej, här handlar det i stället om sällsynta och hotade specialiteter med namn som bitter taggsvamp, orange taggsvamp, grangråticka, gyllenspindling och puderspindling med flera.

– Grunden till områdets rika och speciella svampflora utgörs av den mycket ovanliga och kalkrika berggrunden olivinhornbländit som finns i området, säger biolog Henrik Roos på Länsstyrelsen. Olivinhornbländit är en så kallad ultrabasisk bergart med höga halter av nickel och krom. I reservatet ser man den lättast på klipporna längs sjön Velens strand.

De flesta av områdets sällsynta svampar är också beroende av att det finns gamla granar. Dessa svampar lever i symbios med just gamla granar genom så kallad mykorrhiza-bildning.

– Mykorrhiza kallas det när fina spindelvävsliknande svamptrådar tränger in i trädens rötter och därmed hjälper trädet att ta upp vatten och näringsämnen. Som tack för hjälpen får oftast svampen nödvändiga organiska föreningar av trädet, säger Henrik Roos avslutningsvis.

Genom att bilda ett naturreservat säkerställer Länsstyrelsen nu att dessa gamla granar inte avverkas och man får också möjlighet att arbeta med att skapa så kallade efterträdare till dem.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21