Nytt nummer av Jordbiten

Jordbiten ges ut av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Temat i senaste numret är Svenskt kött.
Omslag Jordbiten 4 2014

I årets sista nummer av jordbiten ligger fokus på svensk köttproduktion. Artiklarna handlar bland annat om nytänkande grisproduktion, kvalitetsklassificering, slakt och avlivning, den stora leverflundran och nya regler för användning av växtskyddsmedel.

Läs mer i Jordbiten nummer 4 2014.