Krisberedskap – för ett socialt hållbart samhälle

Hur bygger vi en krisberedskap som bidrar till ett socialt hållbart samhälle? Den frågan ställer vi på årets upplaga av konferensen Krissamverkan Västra Götaland den 4 december.  Konferensen samlar närmare 300 deltagare från kommuner och regionala myndigheter i länet.

– Samhällets krisberedskap har traditionellt sett varit inriktad på att förebygga och hantera samhällsstörningar orsakade av exempelvis stormar, översvämningar och större olyckor. Vår kunskap och beredskap när det gäller risker av social karaktär är inte lika väl uppbyggd, säger Eija Suhonen, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen.

Sedan några år tillbaka arbetar Länsstyrelsen för att sociala risker ska bli en del av kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.

– Om vi ska kunna förebygga och hantera social oro måste vi börja med att förstå vad som ligger bakom de konflikter, rädslor och motsättningar som kan uppstå bland individer och grupper i samhället, säger Eija Suhonen.

Kunskap för en socialt hållbar samhällsutveckling

Genom konferensen vill Länsstyrelsen bidra med kunskap och visa hur arbetet med krisberedskap hänger samman med arbetet för en socialt hållbar samhällsutveckling. Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare, beskriver vår tids stora samhällsomdaning utifrån tre samverkande processer: globalisering, nya migrationsmönster och en snabb urbanisering. Nationalekonom Ingvar Nilsson talar om de samhällsekonomiska vinsterna med tidiga åtgärder för att motverka otrygghet och ohälsa. Unga stadsdelsvärdar i Biskopsgården delar med sig av sina erfarenheter från hösten 2013, då området drabbades av två uppmärksammade dödsskjutningar. Dagen rundas av med att Navid Modiri, kommunikatör och initiativtagare till projektet Sverige 3.0, ställer frågan ”Kan vi förändra världen genom samtal?”.

Läs hela konferensprogrammet.

Brett deltagande

Bland de närmare 300 konferensdeltagarna finns säkerhetssamordnare, kommunikatörer, räddningschefer, integrationssamordnare, brottsförebyggare och folkhälsosamordnare vid kommuner, polis, Västra Götalandsregionen med flera organisationer i länet.

Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för krishantering på länsnivå. Den årliga konferensen Krissamverkan Västra Götaland ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets krisberedskap.                       

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

Tid: Torsdagen den 4 december kl 9.30-16.50

Plats: Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

 

Logotyp Krissamverkan Västra Götaland