Samhällets arbete mot våld i nära relationer stärks

Socialstyrelsen och länsstyrelserna arrangerar regionala konferenser om kommuners och hälso- och sjukvårdens utökade ansvar i arbetet mot våld i nära relationer. Yrkesverksamma från socialtjänst, hälso- och sjukvård samt frivilliga organisationer deltar vid konferenserna. Den 2 december äger konferensen rum i Göteborg med 340 deltagare.

Den första oktober trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. De innebär en tydlig förstärkning av berörda verksamheters skyldigheter och ansvar.

Granskningar har visat att hälso- och sjukvården sällan gör anmälningar till socialnämnden om att ett barn far illa. Flera granskningar har dessutom visat att bara ungefär hälften av de anmälningar som rörde misstankar om att barn far illa ledde till att en utredning startades.

 – Föreskrifterna stärker skyddet för och stödet till våldsutsatta barn och vuxna. De kommer att göra skillnad för de våldsutsatta genom att kraven blir tydligare för socialnämnderna och vårdgivarna, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen.

Konferenserna är en del av samarbetet mellan Socialstyrelsen och Länsstyrelserna där myndigheterna erbjuder nationellt och regionalt kompetens- och metodstöd i arbetet mot våld i nära relationer.

– Länsstyrelsen i Västra Götaland har under året arbetat med att stötta kommunerna i att förbereda det ökade ansvaret i arbetet med våld i nära relationer. Vi har erbjudit information om föreskrifterna, metodstöd och utbildning om våld i nära relationer. Det stora intresset för konferensen i Västra Götaland tyder på att många verksamheter i länet är redo för att utveckla det här arbetet på ett rättssäkert och bra sätt, säger Katarina Björkgren, utvecklare på Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Länsstyrelserna har även i samarbete med Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, tagit fram ett webbstöd för yrkesverksamma som presenteras på konferenserna.

Media är välkomna att vara med under dagen!
Tid: Tisdagen den 2 december
Plats: Ullevi Konferens, Göteborg


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Katarina Björkgren
Utvecklare
010-224 45 20

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland