Krisledningsplatsen i ny kostym

Med en rad moderna tekniska hjälpmedel ska Länsstyrelsens nyrenoverade ledningsplats i Göteborg bli ett ännu bättre krisledningsstöd.

– Våra möjligheter att arbeta klokt i en kris har ökat och vi tackar MSB för stöd i arbetet med att renovera våra krisledningslokaler, fastslog landshövding Lars Bäckström i sitt invigningstal.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) medverkade via videolänk från Karlstad. På plats fanns också Henrik Jonsson, ansvarig på MSB för landets ledningsplatser.

– Jag är väldigt nöjd med resultatet, säger Henrik Jonsson. Det här är en av de första ledningsplatserna vi moderniserar och den kommer att vara ett riktmärke i vårt fortsatta arbete.

Markus Green, projektledare inom krisberedskap på Länsstyrelsen som hållit ihop arbetet, är också mycket nöjd:

– Sammantaget har ombyggnaden gett oss möjligheter att utveckla vårt krisberedskapsarbete ytterligare.

Nya tider, nya krav
Länsstyrelsens ledningsplats stod färdig 1996. Med åren har krav och behov förändrats och 2012 började arbetet med att utveckla tankar kring hur lokalerna skulle kunna förändras och bli ett modernt krisledningsstöd. MSB och Länsstyrelsen har projekterat ombyggnaden i ett nära samarbete.

Regionalt råd
Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap i Västra Götaland avslutade sitt höstmöte med den högtidliga invigningen. Rådet, som samlar företrädare för kommuner, Västra Götalandsregionen, andra myndigheter, räddningstjänster med flera, har etablerats under 2014 och kommer att vara basen för en stärkt samverkan inom området samhällsskydd och beredskap.


Landshövdingen passade på att citera Muminmamman när han invigde den nyrenoverade ledningsplatsen: ”Vad som helst kan hända när som helst – det är därför jag är så lugn.”. En klok devis i krishanteringssammanhang.