Goda möjligheter för lantbruket

Hur ska lantbruket i länet öka livsmedelsproduktionen, höja lönsamheten och behålla öppna landskap samtidigt som klimatpåverkan minskas?

För första gången på länge har importen av nöt- och griskött minskat. Den offentliga sektorn intresserar sig allt mer för svenska livsmedel. Konsumenten vill veta ursprunget på råvaran och ställer krav på djuromsorgen. Det finns många goda möjligheter för lantbruket i Västra Götalands län.

Den 25 november träffas länets lantbrukare för att inspireras och diskutera kring ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart lantbruk. Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och LRF arrangerar tillsammans en temadag om svenska livsmedel.

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

TID: Tisdagen den 25 november kl. 08.30–16.00
PLATS: Vara Konserthus


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Marta Göransson
Rådgivare
010-224 53 01
0706-94 38 30

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastrag
otaland