Svenska fjäderfän ska hållas inomhus

Jordbruksverket har höjt skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Det betyder att svenska fjäderfän ska hållas inomhus.
Det finns inga tecken på att denna typ av fågelinfluensavirus kan smitta till människa.

Att Jordbruksverket höjer skyddsnivån beror på den senaste tidens fall av fågelinfluensa H5N8 i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Det är en ren försiktighetsåtgärd. Vi vet nämligen inte om sjukdomen sprids med vilda fåglar.  

Trots stora utbrott av den nu aktuella typen av fågelinfluensa H5N8 i Sydkorea och Kina har inga människor smittats. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att risken för att smittas är i det närmaste obefintlig.