Danshöjden – nytt naturreservat i Bengtsfors kommun

Länsstyrelsen har beslutat att skydda området Danshöjden som naturreservat. Beslutet är ett resultat av en intresseanmälan inom ramen för Kometprogrammet. Det är alltså markägaren själv som tagit initiativ till att naturreservatet bildats.

Naturreservatet på knappt 10 hektar domineras av den barrskogsklädda höjdryggen Danshöjden med branter ned mot sjön Svarttjärn. Här växer en relativt gammal tallskog med inslag av såväl gamla granar som lövträd i skrevor och branter. Norra delen av naturreservatet omfattar en bäckravin med gammelskog.

I naturreservatet finns flera stigar som inbjuder till upptäcktsfärder, bland annat via en ”trappa” upp till Danshöjden. Det sägs att Danshöjden heter så eftersom ungdomarna i bygden förr i tiden ordnade med dans uppe på höjden. Kanske var det motsvarigheten till dagens kontaktsajter på nätet?

Skogsbild från naturreservatet Danshöjden

Foto: Tord Wennerblom