Nästan alla länets jordbrukare får sitt gårdsstöd i december

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu tagit beslut om utbetalning av gårdsstödet. Över 98 procent av jordbrukarna i länet får sitt gårdsstöd utbetalt i början på december.

– I denna första beslutsomgång kom hela 98,3 procent av de jordbrukare som ansökt om utbetalning med. Ett resultat som vi är mycket stolta över, säger Thorleif Svensson, chef för SAM-funktionen på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Du som är nyfiken kan redan nu logga in på Jordbruksverkets Mina sidor för att se hur mycket du kommer att få.

De jordbrukare som inte kommit med i denna beslutsomgång kommer att underrättas via brev.